NorskOnlineCasino - Online casino norge.Norsk spilleautomater, freespins, bonus.

NO EN

TOP 5.Norsk ONLINE CASINO - UNIBET

Fullfør registreringen og krev din velkomstbonus

Text

http://www.unibet.com/

1 Generell introduksjon, definisjoner og stipulasjoner 1.1 "De Unibets regler" er de vilkår og betingelser som utgjør og regulerer avtaleforholdet, som nevnt her, og som partene, som nevnt her, herved enige om. 1.2 "Unibet" er Unibet (International) Ltd, et selskap behørig registrert på den 28 mars 2000 i henhold til lovgivningen i Malta, med organisasjonsnummer C 26127, og har sitt forretningskontor og foretak Adresse på Fawwara Bldgs "Msida Road, Gzira GZR1402 Malta, Tel +356 2133 3532; Fax +356 2133 3577, E-post info@unibet.com; Website www.unibet.com. 1.3 En "kontoinnehaver" er et individ som har et kontraktsforhold med Unibet. 1.4 En "Unibet-konto" er en konto som en kontoinnehaver, for bona fide transaksjoner, med en streng mål å etablere en normal kommersielle forhold med Unibet og med den strenge hensikt å gjennomføre betting og andre spill og gambling transaksjoner. 1.5 "Avtalen" er forholdet mellom Unibet og kontoinnehaver og skal bestå under og styres av Unibets regler dvs. "Vilkår og betingelser". 1.6 Denne "lisensen" er godkjenning av Lotteries and Gaming Authority of Malta ("LGA"), noe som utstedte og regulerer følgende lisenser: LGA/CL1/106/2000 fornyet på 30 november 2010 LGA/CL2/106/2000 fornyet den 1. juli 2010; LGA/CL1/407/2008 utstedt på 4. juni 2009 - Opererer på et gaming system levert av Microgaming Europe Ltd LGA/CL1/658/2010 utstedt den 21. mars 2012 - Opererer på et gaming system levert av Jadestone Networks (Malta) Ltd LGA/CL1/729/2011 fornyet på 8 mars 2012 opererer på et gaming system levert av Net Entertainment Malta Ltd LGA/CL2/668/2010 utstedt på 5 desember 2011 - Opererer på et gaming system levert av Kambi (Malta) Ltd LGA/CL3/414/2007 utstedt den 4. juni 2009 - Opererer på et gaming system levert av Microgaming; For ytterligere informasjon om LGA som er en regulerende myndighet etablert av maltesisk lov til å styre alle former for spill på Malta, kan du gå til http://www.lga.org.mt. 1.7 Den "styrende myndigheter" er myndighetene på Malta. 1.8 Den "gjeldende lov" er lovgivningen på Malta. 1.9 Den "Plassen for avtalen" er Malta. 1.10 "Spillskatten" refererer til særskatten gjelder på betting i Malta. 1.11 "Site" er internett, tilgjengelig gjennom internett adresse www.unibet.com, hvor all relevant informasjon om Unibet er publisert. 1.12 A "Card" refererer til alle typer kort med en funksjon som "betaling", "trekk", "belastning", "kreditt", "virtuelle" og / eller lignende. 1,13 A "Payment Solution Provider" er en mellommann opptrer som en betaling agent. 1.14 En "finansiell institusjon" er en bank og / eller en institusjon regulert av en nasjonal finansiell tjeneste eller lignende. 1,15 "Force Majeure" refererer til enhver hendelse eller forhold som er utenfor en egen rimelig kontroll og som fører til forsinkelser eller feil i prestasjonen som partene har forpliktet og skal, i forbindelse med Unibets regler, inkluderer det force majeure, restriksjoner fra regjeringen ( herunder nekting og tilbaketrekking av eventuelle nødvendige lisens der slik fornektelse eller avbestillingen skjer gjennom ingen feil av den berørte part), er krig, opprør og / eller andre årsaker utenfor rimelig kontroll av parten hvilken prestasjon påvirkes. Tilbake til toppen 2 Kontoregler 2.1 Et individ kan ikke delta i et spill med mindre at denne personen er registret som spiller og har en Unibet konto. For en privatperson å bli registrert som spiller, må denne personen sende inn en søknad om registrering som inneholder vil, i det minste, krever følgende detaljer: at spilleren er over atten (18) år; spillerens identitet; spillerens bosted, og spillerens gyldig e-postadresse. En person som søker om registrering garanterer og representerer at all informasjon gitt av den i søknaden er sann og korrekt. Unibet vil ikke registrere personen og hvis denne personen allerede er registrert, vil Unibet annullere denne personens registrering som spiller hvis det blir kjent at personen har gitt feil informasjon under registrering som spiller. 2.2 Et individ som søker om en Unibet konto anerkjenner og aksepterer: Alle definisjoner og stipulasjoner, som nevnt under punkt 1 og / eller heri; Unibets regler som for øyeblikket publisert på nettstedet, samt eventuelle fremtidige endringer i Unibets regler; Han må opprettholde kontoopplysninger up-to-date; At Stedet for Kontrakten er Malta, og At Kontrakten er styrt av: Unibets regler, som publisert på engelsk. Eventuelle regulatoriske regler eller bestemmelser gjort fra tid til annen av styrende myndigheter; Gjeldende lov av sted av kontrakten. 2.3 Unibet forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, til enhver tid, for å: Avslå å åpne en Unibet konto og / eller stenge en eksisterende Unibet konto, uten noen som helst forklaringer; Avslå å ta imot innskudd uten noen forklaring overhodet; Suspendere og / eller avbryte deltakelsen av en kontoinnehaver i salgsfremmende aktiviteter, konkurranser eller andre tjenester, når Unibet er av den oppfatning at det er legitime bekymringer om at en Unibet konto er, har vært eller kan brukes til ulovlige, bedragerske eller uærlig praksis ; Be om dokumenter for å bekrefte identiteten, fullmakt til å benytte kredittkort og / eller andre fakta gitt av kontoinnehaveren før ekspedering av innbetalinger og / eller uttak og / eller på et bestemt tidspunkt av kontoinnehaverens gambling aktivitet; Overføring og / eller lisensiere uten varsel behandlingen av en kontoinnehaver til en annen juridisk enhet, i alle land, styrt og av Unibet Group Plc., I henhold til Unibet garanterer at nevnte data til enhver tid er overført og forvaltes i samsvar med gjeldende lover, fungerer databeskyttelse og / eller lignende; Overføring og / eller lisensiere uten varsel, rettigheter og forpliktelser vedrørende en kontoinnehaver til en annen juridisk enhet, i alle land, styrt og av Unibet Group Plc, underlagt Unibet garanterer forpliktelsene blir hedret.; Kontrollere midler som tilhører en kontoinnehaver i samsvar med allment aksepterte retningslinjer for styring av om slike fond, og dette kan omfatte en finansiell institusjon og / eller en økonomisk rådgiver som får i oppgave å holde midler i navnet og / eller til fordel for kontoinnehavere; Slettes og / eller konfiskere midlene tilgjengelig på en Unibet konto og / eller nekte å hedre et krav, i tilfelle som direkte eller indirekte, har Unibet regler har blitt brutt og / eller andre uautoriserte aktiviteter har funnet sted i forbindelse med en kamp og / eller drift av en Unibet konto. Dette er utsatt for noen av de nevnte hendelsene blir i forbindelse med Unibet-konto og / eller den aktuelle påstanden; Suspendere og / eller avbryte deltakelsen av kontoinnehaverens i Tjenestene, og / eller slettes og / eller konfiskere midlene tilgjengelig på sin Unibet-konto hvis kontoinnehaveren oppdages juks, eller hvis det er fastslått av Unibet at kontoinnehaveren har anvendt eller gjort bruk av et system (inkludert maskiner, roboter, datamaskiner, programvare eller andre automatiserte systemer) designet eller tilpasset til å bekjempe klientprogrammet og / eller programvare som brukes til å tilby tjenestene. 2.4 Et individ som søker å bli en kontoinnehaver garanterer og representerer ikke å være en person under atten år (18) år, eller under den lovlige alderen for å gamble i kontoinnehaverens hjemland. Mindreårige kan ikke registreres som spillere og kan ikke holde en Unibet konto. Unibet forbeholder seg retten til å kreve bevis på alder og foretar kontroller for å verifisere den informasjonen som gis. Kontoer kan bli suspendert intil alderen har blitt. 2.5 En kontoinnehaver garanterer, til alle tider, ikke til: være bosatt i Spania, Australia, Filippinene, Frankrike, Italia, Danmark, Tyrkia, Hong Kong, De forente stater og andre amerikanske territorier, Afghanistan, Etiopia, Iran, Irak, Jordan, Kuwait, Pakistan, Syria og Jemen (VÆR oppmerksom på spesielle land unntak for Bingo); være en profesjonell aktør i alle idretter, konkurranse, liga hvor Unibet tilbyr innsats; være begrenset av begrenset juridisk kapasitet; være å handle på vegne av en annen part; bli klassifisert som spilleavhengig; være deponering penger som stammer fra kriminelle og / eller andre uautoriserte aktiviteter; være deponering penger med et kredittkort som kontoinnehaveren ikke er autorisert til å bruke og / eller misbruk av kreditkort i et område hvor gambling er forbudt; bli kriminelle handlinger ved en Unibet konto er direkte eller indirekte involvert, og / eller være å holde en aktiv konto med en annen juridisk enhet som er en del av samme gruppe som Unibet, som betyr andre enheter blir, direkte eller indirekte, eller kontrollert av Unibet Group Plc. Det er ikke ulovlig i hans hjemland eller på annen måte begrenset for ham å åpne en konto, kjøpe eller bruke tjenester fra Unibet og / eller på annen måte delta i spill som tilbys. Det er kontoinnehaverens ansvar å sørge for sin bruk av Unibets nettsted og tjenester er lovlig. 2.6 Unibet garanterer, til alle tider, til: Styre midler som tilhører kontoinnehavere på en sikker og forsvarlig måte, og / eller Absorbere kostnadene, og betale, spilleskatten som foreskrevet på hvor Kontrakten; Behandle data vedrørende en kontoinnehaver i samsvar med gjeldende lover, datavernlover og / eller lignende; Tilbyr ikke muligheter for kundene å gå videre til andre overføringer av penger mellom kunder og konto. 2.7 En Unibet-konto blir åpnet, og oppgjort i en valuta som er avtalt mellom Unibet og kontoinnehaver. Alle viste beløp angående veddemål og gevinster angis med symbolet for valutaen så enige om. Unibet kalkulerer alle saker valutakurser i henhold til anerkjente finansielle institusjoner etter gjeldende valutakurser. Små forskjeller kan oppstå mellom de avtalte beløp og beløp på grunn av forskjell på valutakursene. 2.8 En Unibet-konto gir deg ikke renter. Kontoinnehaveren skal ikke behandle Unibet som en finansiell institusjon. 2.9 En kontoinnehaver kan kun ha en Unibet konto om gangen. I tilfelle at denne regelen ikke overholdes, forbeholder Unibet seg retten til å blokkere og / eller slette denne Unibet konto (er) som holdes av kontoinnehaveren som har brutt denne klausulen. Unibet forbeholder seg også retten til å omplassere alle midler i de forskjellige overflødige Unibet-kontoer til en enkelt Unibet konto og til å slette de gjenværende overflødige konto (er). Ingen bonus som er gitt til de overflødige Unibet-konto (e) vil bli omfordelt. 2.10 A Unibet konto er ikke overførbar. Det er forbudt for spillere å selge, overføre, eller anskaffe seg kontoer fra eller til andre spillere. Midler ikke kan overføres mellom Unibet kontoer. 2,11 Ethvert krav vedrørende en transaksjon i forbindelse med en Unibet konto skal skje til Unibet innen 6 måneder etter transaksjonen tok betaling og / eller oppgjør sted, eller skulle ha funnet sted, ellers Unibet forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, ikke å vurdere kravet. 2,12 eventuell rettstvist vedrørende en transaksjon i forbindelse med en Unibet konto som ikke kan løses av Unibets regler og rettigheter hvorav ingen rettferdig løsning er nådd med kontoinnehaveren skal avgjøres i samsvar med gjeldende lov av sted av kontrakten . I tilfelle av en tvist, er det tilrådelig at kontoinnehaveren lodges en klage med Unibets kundeservice ved hjelp av kontaktinformasjonen på Info Centre side på nettstedet. Partene skal gjøre sitt ytterste for å komme frem til en minnelig løsning innen rimelig tid. Klageren kan også klage innen LGA på complaints@lga.org.mt skal klagen være uløst. Hvorpå en tvist oppstår mellom selskapet og kontoinnehaveren, vil selskapet gjøre tilgjengelig til medlemmene et detaljert transaksjon posten. Slik informasjon vil også bli gjort tilgjengelig for en legitimert tredje part (f.eks en dommer eller domstol) hvis selskapet ønsker det og er enig. Unibet skal straks undersøke enhver klage som ble til det eller til LGA av en registrert spille med hensyn til: driften av et spill som drives av Unibet; gjennomføringen av en agent for Unibet i operasjoner relatert til et spill som drives av Unibet. Unibet vil informere klageren eller LGA hvor klagen ble henvist til Unibet av LGA, om resultatene av undersøkelsen innen tjueen (21) dager fra den datoen som begrunner klagen er inngitt til Unibet. Klagen må inneholde klare og utvetydige informasjoner om klagerens identitet, og skal gi alle relevante detaljer som ga opphav til klagen. 2,13 En kontoinnehaver kan i Unibet kontoinnstillingene: sette en grense på hvor mye kontoinnehaveren kan satse eller sette inn sitt Unibet-konto i løpet av en spesifisert tidsperiode, avhengig av hans hjemland; ekskludere kontoinnehaveren fra å spille for en bestemt periode. En kontoinnehaver som har satt en grense som ovenfor i (a) og (b) kan endre eller kansellere grensen i Unibet konto settings.Increasing eller avbryte en grense har effekt 7 dager etter Unibet har registrert change.Decreasing en grense har kraft umiddelbart etter at Unibet har registrert change.Unibet skal ikke akseptere et veddemål av en spiller som strider mot en grense eller utestenging satt av kontoinnehaveren som ovenfor. 2,14 Definisjon av "inaktive kontoer": - En inaktiv konto er en spillers konto som ikke har registrert noen pålogging og / eller logge ut for en periode på over 12 måneder. Unibet forbeholder seg retten til å kreve et administrasjonsgebyr for inaktiv konto, som avgiften er på 5 euro per måned (eller tilsvarende under valutaer i henhold til ROE av dagen). Unibet forbeholder seg retten til å øke avgiften accordingly.EUR 5 -. SEK 45/DEK35/NOK 40 -. CHF 5 -. HUF 1320 -. USD 7 -. PLN 20 -. GBP 4 -. CZK 120 -. SGD 9. - RON 20 - per måned. Den administrative gebyr belastes og trekkes fra Unibet spillerens konto, innen den 20. i hver måned, etter 12 måneder uten aktivitet. Unibet forbeholder seg retten til å avslutte kontoen når kontoen når null balance.All registrerte kontoinnehavere som har hatt sin konto inaktiv i 12 måneder, vil få beskjed innen 30 dager før eventuelle avgifter blir belastet til sine kontoer. Innehavere av inaktive kontoer kan derfor aktivere kontoene sine ved å logge inn / logge ut eller trekke midlene innen 30 dager tidsvinduet uten å pådra noen avgifter. Dersom en spiller aktivere sin konto innen en 3 måneders periode, vil de bli refundert noe inaktiv konto deductions.If for en periode på 30 sammenhengende måneder, er det ikke transaksjoner registrert på Unibet konto på spilleren, forbeholder Unibet seg retten til, etter utløpet av 30 måneder nåde, og etter å sette en rimelig innsats for å kontakte spilleren, at det vil saldoen på kontoen til den spilleren til LGA, som per Remote Gaming Regulations. Dersom spilleren ikke kan lokaliseres, eller de nødvendige betalingsinstruksjonene er ikke tilgjengelige. Når pengene er sendt til LGA, forbeholder Unibet seg retten til å stenge spillerens konto, og spilleren må kontakte LGA for å få refusjon av balanse. 2,15 Kontoinnehaveren har evnen til å lukke sin Unibet-konto ved å kontakte Unibets Customer Support, ved hjelp av kontaktinformasjonen i Info Centre på nettstedet, enten via telefon eller e-post. Eventuelle midler på konto vil bli ettergitt kontohaveren. 2,16 Dersom en eksisterende konto bli lukket, eventuelle forpliktelser allerede inngått vil bli innfridd. 2,17 Kontoinnehavere som ønsker å få tilbake midler som holdes i et lukket, låst eller ekskludert konto, rådes til å kontakte kundeservice. Tilbake til toppen 3 Betalingsregler 3.1 Innbetalinger til, og utbetalinger fra, skal en Unibet konto til alle tider bli gjort gjennom en finansiell institusjon eller en agent som. Prosedyrer, betingelser, tilgjengelighet og timing for innskudd / uttak kan variere fra gang til gang, samt mellom ulike land og ulike finansinstitusjoner. Gjeldende råd er tilgjengelig når du er logget inn på nettstedet under overskriftene "Innskudd" eller "Utbetaling". 3.2 Unibet skal holde en kontoinnehavers midler separat fra Unibets egne midler på en kundekonto med en finansiell institusjon godkjent av LGA. 3.3 Unibet skal ikke foreta en betaling i overkant av to tusen euro / € (eller tilsvarende beløp i spillet valuta) ut av en Unibet konto til noen konto innehaver frem til konto innehaverens identitet, alder og bosted har blitt bekreftet. 3.4 Unibet skal utnevne en økonomisk rådgiver som opptrer, motta innbetalinger, kontrollere midler og / eller ekspedere utbetalinger på vegne av Unibet. 3.5 Unibet aksepterer ikke kontanter midler sendt eller levert direkte til Unibet eller til en agent som. 3.6 Unibet skal kreditere til kontoinnehaver alle midler mottatt av Unibet fra, eller på vegne av kontoinnehaveren, eller som Unibet til kontoinnehaveren. 3.7 En kontoinnehaver kan bare overføre penger med hans personlige kort eller via hans personlige konto opprettet med en av de finansinstitusjoner eller deres lisenstakere. 3.8 Unibet skal ikke akseptere et veddemål av en konto innehaver med mindre en Unibet konto ble etablert i navnet på kontoinnehaver, og det er tilstrekkelig med midler i Unibet konto for å dekke veddemålet, eller nødvendige midler til å dekke mengden veddemålet leveres på en godkjent måte. 3.9 Unibet skal ikke bruke beløpet som er kreditert til en kontoinnehaver unntatt: å belaste til Unibet konto et veddemål gjort av kontoinnehaveren eller et beløp som konto innehaver ønsker å satse i løpet av et spill som pågår eller som kommer til å spille; holde tilbake midler som står til kreditt på kontoen til kontoinnehaveren, i kontoinnehaverens forespørsel, i form av regulering 37 av Remote Gaming Regulations; å betale rimelige bankgebyrer for mottatte innskudd og utbetalte midler, eller som ellers autorisert av Remote Gaming Regulations. 3.10 Overføringer Unibet konto utføres ved utbetalinger som er adressert til konto innehaveren eller overføres til en bankkonto holdt i navnet til konto innehaveren, iht av kontoinnehaveren. Når det er mulig, er uttak gjort til samme konto utnyttet av kontoinnehaveren å sette inn. Når en kontoinnehaver ønsker å ta ut penger han har avsatt i sin Unibet-konto, men har ikke satset det på noen spill eller sport betting tilbudet, forbeholder Unibet seg retten til å nekte å overføre midlene til en annen bankkonto enn den midlene kommer, hvis Unibet mistenker en svindel og / eller hvitvasking av penger. 3,11 Unibet forbeholder seg retten til å ta betalt for uttak til administrative kostnader som er angitt på nettstedet. 3.12 Hvis ingen transaksjon har blitt registrert i en Unibet konto i tretti (30) måneder, Unibet skal saldoen på kontoen til kontoinnehaveren, eller dersom kontoinnehaveren ikke kan lokaliseres, til LGA. Ingen krav kan rettes mot Unibet dersom midler har blitt overført i en Unibet konto til LGA. 3.13 Tipping over internett kan være forbudt i et land hvor en kontoinnehaver er bosatt og / eller hjemmehørende, i så fall kontoinnehaveren ikke er autorisert til å bruke sitt kredittkort for det formål å plassere en innsats. 3,14 Unibet, tilsynsmyndighet eller all relevant myndighet kan kontrollere alle transaksjoner for å forebygge hvitvasking av penger. Alle mistenkelige transaksjoner fant ut av Unibet vil bli rapportert til de relevante myndigheter. Tilbake til toppen 4 Sikkerhetsregler 4.1 Unibet innehar taushetsplikt vedrørende alle relasjoner med en kontoinnehaver. Data skal avsløres når regjerings myndigheter, dommeren eller annen offentlig myndighet, og / eller ved en kontoinnehaver bryter Unibets regler, kan data bli utlevert til en tredjepart for undersøkelser. 4.2 En kontoinnehaver blir gitt et personlig kontonummer. Kontoinnehaveren velger et passord og brukernavn. Det er kontoinnehavers eget ansvar å ikke dele denne informasjonen. Hvis kontoinnehaveren har grunn til å tro at andre har tatt del av denne informasjonen, skal kontoinnehaveren umiddelbart kontakte Unibets kundeservice og et nytt passord vil bli utstedt. 4.3 Alle telefonsamtaler mellom en kontoinnehaver og Unibet er registrert for sikkerhetsmessige grunner og / eller regnskap formål. 4.4 Alle Internett-kommunikasjon blir registrert regnskapsmessig. 4.5 Kort innskudd kan, fra tid til annen, bli delvis og / eller fullstendig avvist underlagt visse sikkerhetssystemer som forvaltes i samarbeid med en økonomisk rådgiver og / eller en finansiell institusjon. Slike sikkerhetstiltak kan avslå legitime kort, som likevel, på et bestemt tidspunkt, ikke kan være mulig å behandle. Unibets personell kontrollerer ikke de nevnte systemer, heller ikke de har noen kunnskap om årsakene til eventuelle innskudd blir avvist. 4.6 Unibet kan be om dokumenter for å bekrefte identiteten og / eller tillatelse til å bruke et bestemt kort og / eller andre fakta gitt av kontoinnehaveren før ekspedering av innbetalinger og / eller uttak. Dette kan føre til små forsinkelser. Fra tid til annen, er tilbakeførsel, mottatt og disse vil bli behandlet i henhold til selskapets prosedyre. 4.7 Bruk og misbruk av virus i noen av gaming programvare som leveres på Unibet-plattformen er ulovlig. Spilleren oppdager en feil på spillprogramvaren må informere Unibet så snart feilen er oppdaget ved å ta kontakt på info@unibet.com. Unibet skal ta alle nødvendige tiltak i tilfelle av en bruk og / eller misbruk av en bug fra en spiller som blokkering av spillerens konto, frysing av midlene og til slutt søksmål. 4.8 Kun en bonus per husstand / IP-adresse kan brukes. I tilfelle av en bonus misbruk, sa bonus vil bli forspilt, og eventuelle midler på denne kontoen skal fryses. Tilbake til toppen 5 Spilleregler 5.1 Innledning 5.1.1 Dette settet med vilkår regulerer bruken av Unibet Sports Book. Når du plasserer et veddemål med Unibet, er kontoinnehaveren derfor enige om at kontoinnehaveren har lest, forstått og vil bli å følge disse vilkårene. 5.1.2 Bruk av dette Sports Book er underlagt restriksjoner av Malta Lotteries and Gaming Authority (http://www.lga.org.mt). 5.1.3 Enhver tvist knyttet på noen måte til bruk av dette Sports Book bør bli sendt til info@unibet.com. Skulle svaret ikke anses tilfredsstillende, kan en anmodning om konfidensiell voldgift sendes til Malta Lotteries and Gaming Authority (complaints@lga.org.mt). Voldgiftsmennene beslutning skal være bindende og kan skrives som en dom i en domstol med kompetent jurisdiksjon. 5.1.4 Unibet er medlem av ESSA (European Sports Security Association) samt EGBA (European Gaming and Betting Association). 5.1.5 Unibet forbeholder seg retten til å gjøre endringer på nettstedet, betting grenser, utbetalingsgrenser og tilbud. 5.1.6 Unibet kan oppdatere, endre, redigere og supplere disse vilkårene til enhver tid. Noen vesentlig endring i Unibet vilkår og betingelser skal være varslet på forhånd av Unibet til kontoinnehaveren før ikrafttredelsen. 5.1.7 Enhver referanse i disse vilkårene til ord / objekter som vises i entall gjelder også flertall. Referanser til kjønn er ikke-bindende og å bli behandlet for informasjonsformål. 5.2 Definisjoner: 5.2.1 "Feil" er en feil, trykkfeil, misforståelse, mishearing, lesefeil, feiloversettelse, stavefeil, teknisk fare, registreringsfeil, transaksjon Feil, åpenbare feil, force majeure og / eller lignende. 5.2.2 "Influence spill" er en handling, forbudt av Unibet, hvor en kontoinnehaver, eller som handler i forbindelse med en kontoinnehaver, kan påvirke utfallet av en kamp eller en hendelse - direkte eller indirekte. 5.2.3 "Syndicate spill" er en handling, forbudt av Unibet, hvor en kontoinnehaver, eller som handler i forbindelse med en kontoinnehaver, omgår reglene for Unibet - direkte eller indirekte. 5,3 Bet Aksept: 5.3.1 Et spill er ikke gyldig før det er godkjent, og viser i kundens innsats historie. I tilfeller av usikkerhet om gyldigheten av et spill, er kunden bedt om å sjekke de åpne (pending) spill, eller kontakte kundeservice. 5.3.2 Med mindre akseptert ved en feil, en gang akseptert, et bud vil forbli gyldig og kan ikke trekkes tilbake. Det er Kundens ansvar å sørge for detaljer om innsatser plassert er riktige. 5.3.3 Dersom det oppstår tvist om aksept (eller mangel på sådan) av transaksjoner i kundens konto, vil transaksjonen loggdatabasen være den ultimate autoritet i å avgjøre slike saker. 5,4 Betting og utbetaling Begrensninger: 5.4.1 Unibet forbeholder seg retten til å begrense netto utbetaling (utbetalingen etter innsatsen er trukket) på et spill eller en kombinasjon av spill med en kunde på £ 200.000. Denne grensen kan være lavere avhengig av den spesifikke sporten, liga og type innsats tilbudet. For ytterligere informasjon anbefales det å konsultere Sport spesifikke grenser i <6,28>. 5.4.2 Alle bet valgene er underlagt pre-pålagde rammer utelukkende på Unibets skjønn som kan være lavere enn grensene som er nevnt i <5.4.1> og <6.28>. Bør denne grensen nås, har Kunden rett til å be om å bli overskredet ved hjelp av en forespørsel skjer gjennom Unibets plattform (er). Unibet forbeholder seg retten til å akseptere (helt eller delvis) eller avvise nevnte anmodning uten forvarsel og videre forklaring. 5.4.3 Unibet forbeholder seg retten til å avslå, utelukkende etter eget skjønn, alle, eller deler av, et spill bedt om. 5.4.4 Unibet forbeholder seg retten til å begrense eller nekte tilgang, helt eller delvis, til brukerkontoen, etter eget skjønn. 5.4.5 Alle spill gjennom alle Unibet-plattformen, også inkludert spill ber manuell godkjennelse, kan være gjenstand for en tidsforsinkelse før aksept, kan lengden som varierer. Slik forsinkelse skal fastsettes av Unibet etter eget forgodtbefinnende. 5.4.6 Unibet forbeholder seg retten til å tilbakeholde enhver betaling, i henhold til etterforskningen blir gjort av en offisiell organisasjon. 5.5 Avbestilling (ugyldig) av spill 5.5.1 Et veddemål kan bli erklært ugyldig, og vil være, i så fall, avgjort med oddsen 1,00. 5.5.2 Et spill laget som en akkumulert innsats skal være gyldig til tross en kamp eller en hendelse som er en del av akkumulerte innsatsen blir annullert. 5.5.3 Unibet forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å erklære et veddemål ugyldig, helt eller delvis, dersom det er åpenbart at noen av de følgende forhold har oppstått: Spill har blitt tilbudt, plassert og / eller akseptert på grunn av en feil; Innsatser mens nettsiden ble møter tekniske problemer, som ellers ikke ville ha blitt akseptert; Innflytelse Betting; Syndicate Betting; Et resultat er påvirket av kriminelle handlinger - direkte eller indirekte; En offentlig kunngjøring har oppstått i forhold til innsatsen som endrer vesentlig oddsen. 5.5.4 Et spill laget som en akkumulert innsats aldri skal omfatte to eller flere tilbyr og utfallet av disse kan vise seg å være relatert (f.eks teamet X til å bli vinnere og spiller Y å være toppscorer i samme liga). Selv Unibet tar alle nødvendige skritt for å hindre slike muligheter, i eventualitet at dette ville skje, forbeholder Unibet seg retten til, utelukkende etter eget skjønn, å erklære annullere alle deler av akkumulerte innsatsen som inkluderer de korrelerte utfall. 5.5.5 Et veddemål kan bli erklært ugyldig, og vil være, i så fall, avgjort med oddsen 1,00. 5.5.6 Videre alle innsatser (og / eller akseptert) i følgende tilfeller vil bli erklært ugyldig: Pre-match betting Betting utføres etter at begivenheten har startet; Betting gjennomføres etter en hendelse var i gang og hvor forholdene kunne ha blitt endret på en direkte og udiskutabel måte. Livebetting Betting gjennomført til feil pris grunnet forsinket eller sviktende 'Live' dekning; Betting effektuert på bestemte tilbud etter at disse har forekommet, ellers etter en hendelse som kunne normalt anses som fører til utfallet har skjedd eller skjer (f.eks spill på tilbud som Totalt antall mål scoret eller neste mål mens en straffe blir tatt , eller har blitt tildelt); Betting tegnet på odds som representerte en annen score enn det faktiske; 5.6 Ansvar og Priority 5.6.1 Unibet forbeholder seg retten til, etter eget skjønn, å justere en utbetaling kreditert en kundes konto hvis det er åpenbart at utbetaling har blitt kreditert til konto på grunn av en feil. 5.6.2 For å justere unøyaktigheter i kundens balanse følgende beløp kreditert på grunn av en feil, forbeholder Unibet seg retten til å ta nødvendige tiltak, uten forvarsel og innen rimelige grenser, for å justere kundens balanse gjennom reversering, endring eller kansellering, av eventuelle etterfølgende transaksjon på kundens konto. 5.6.3 Eventuelle klager / uenigheter mot forlik i en innsats tilbudet, bør nå Unibet innen 14 dager etter den første oppgjør til å kreve en full etterforskning. Alle andre klager vil kun bli vurdert dersom udiskutable bevis for en unøyaktig oppgjør presenteres av kontoinnehaveren. Slike bevis vil bare bli tatt i betraktning med mindre det er i noen måte tilskrives situasjoner som beskrevet i <5,11>. 5.6.4 Unibet forbeholder seg retten til å suspendere tilgang til kontoen før den er ferdig noen undersøkelser den finner nødvendig. 5.6.5 Disse reglene gjelder for alle transaksjoner med Unibet Sports Book, og kan suppleres med andre regler. I tilfelle av tvetydighet, bør prioriteres vurderes i følgende rekkefølge: Regler og vilkår publisert i forbindelse med et tilbud og / eller kampanjen; Bør disse være mangelfulle, vil det henvises til de generelle Sports Book regler, med mindre Sport-spesifikke regler erklære noe annet. 5.6.6 I tilfeller der det anser at disse reglene er mangelfulle, Unibet forbeholder seg retten, i henhold til eget skjønn, å bosette tilbud på individuell basis på grunnlag av egenkapital, oppnå seg til allment aksepterte betting normer, skikker og definisjoner. 5.6.7 Tilpasninger til andre språk i disse vilkår og betingelser, eller noen annen tekst som kan være forbundet med innsats tilbud, er gjort for rent informative formål. Selv om alle nødvendige forholdsregler er tatt for å sikre mest trofast gjengivelse av disse vilkårene i det aktuelle språket, vil Unibet ikke akseptere noe ansvar for eventuelle inkompatibilitet mellom den engelske versjonen og andre språk.